Klepáč Production s.r.o.

cad for cama | Klepáč Production

Technická připrava výroby

Příprava výkresů, programů a technologických postupů před zadáním dílce do výroby.

Obráběné polotovary ořechů do cyklistických nábojů

Obrábění

Jsme firma, která se zabývá hlavně obráběním se kterým máme bohaté zkušenosti. Soustředíme se na obrábění menších a středních dílců.

Frézovací centrum které je určené na obrábění menších dílců

CNC obrábění

Máme několik CNC strojů na kterých jsme schopni zajistit výrobu nejrůznějších dílců.

Soustruh s poháněnými nástroj, protivřetenem a Y osou pro širokou škálu obrábění.

CNC soustružení

jsme schopni zajistit výrobu přesných soustružených a soustružnicko-frézovaných dílců.
Maximální průměr je 350 mm a délka 1,5 m

Klasické obráběcí stroje jako frézka s digitálním odměřováním.

CNC frézování

Jsme schopni nabídnout přesné frézování dílců. Máme vybavení i pro víceosé frézování.
Maximální rozměry dílce jsou 750x500x500 mm.

3D měření Blansko - souřadnicový měřicí přístroj Demeet

3D měření

Disponujeme moderně vybavenou měřící místností včetně 3D měření s rozjezdy 400x400x300mm

O nás

Firma Klepáč Production má dlouholetou tradici ve výrobě a montáži. Firma byla založena roku 1998 jednoduchou manuální výrobou. Díky vysoké kvalitě výroby a dobrému managementu se firma rychle rozrostla a dostala dnešní podobu. Provozovna firmy nyní sídlí v nově vybudovaných prostorech v Blansku.

Hlavně se soustředíme na CNC obrábění (frézování i soustružení). Také nabízíme řezání materiálů na automatické pásové pile a máme možnosti montáží. Diky našemu zkušenému personálu nabizíme poradenství v oblasti výroby a montáží.

V roce 2018 jsme pracovali na zlepšení managementu kvality a ke konci roku úspěšně získali certifikaci ISO 9001.

Kontakty

Sídlo firmy

Lidická 1023/63c
Brno 602 00

Sídlo Provozovny

Ericha Roučky 2485/2
Blansko 678 01

Aktuálně čerpané projekty

 

Název projektu: KLEPÁČ Production, s.r.o. : Nová koncepce cyklistických nábojů s vyšší tuhostí SWIFT PRO
Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009914
Program: OPPIK Inovace III. Výzva
Náplň: Společnost KLEPÁČ Production, s.r.o. se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou komponent pro elektroprůmysl a motorismus, kde především provádí velice přesné obrábění měkkých kovů a speciálních slitin. Tyto zkušenosti využila pro vlastí vývoj cyklistických komponent, konkrétně inovativního náboje cyklistického kola SWIFT PRO s jedinečnými technickými i užitnými vlastnostmi. Součásti projektu je i inovace procesu, týkající se obrábění vstupního materiálu v podobě polotovarů slitin ve tvaru náboje.
Termín realizace: 4/2017 – 12/2019
eu-projekty

Aktuálně čerpané projekty

Název projektu:

ZAVEDENÍ STROJNÍHO VYBAVENÍ DLE KONCEPTU

PRUMYSL 4.0

Reg. číslo:

21/006/19210/564/120/000795

Program:

PRV – MAS Moravský kras z.s. ( Moravský kras jinak)

 

Hlavní cíl operace:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Náplň:

 

Společnost KLEPÁČ Production, s.r.o. se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou komponent pro elektroprůmysl a motorismus, kde především provádí velice přesné obrábění měkkých kovů a speciálních slitin.

 

Předmětem předkládaného projektu je pořízení strojního vybavení v podobě 3D Scaneru jenž umožní společnosti posupně implementovat do výroby prvky automatizace a digitalizace. Stávající potenciál výroby i know-how je na velice vysoké úrovni, nicméně rozměrovou přesnost vyráběných dílců není společnost schopna verifikovat a následně pak garantovat jednotlivým dodavatelům. Tímto společnost přichází o možnost ucházet se o velice náročné zakázky s vyšší přidanou hodnotou.  Moderní 3D Scaner umožní změřit komplexní dílce s požadovanou přesností a garantovat jednotlivým odběratelům schodu s výkresovou dokumentací.

 

Termín realizace:

6/2021 – 9/2022

logo_EU
logo_EU