Klepáč Production s.r.o.

Obráběné polotovary ořechů do cyklistických nábojů

Obrábění

Máme dlohodobé zkušenosti s CNC frézování i soustružení na zakázku. Naše stroje jsou schopné přesně obrobit součástky nejrůznějších tvarů a rozměrů. Máme také možnost manuálního soustružení a frézování.

Řezání Brno Klepáč production

Řezání

Jsme schopni řezat širokou škálu materiálů. K našemu vybavení patří automatická pásová pila s podavačem a manuální pásová pila což nám umožňuje řezat malé i velké série. Řezy jsme schopni i naúhlovat.

Montáž Brno Klepáč production

Montáž

Díky našim novým prostorům máme možnost montáží. Jsme schopni zorganizovat manualní montáž a při větších objemech jsme schopni zkonstruovat automat na automatickou montáž.

O nás

Firma Klepáč Production má dlouholetou tradici ve výrobě a montáži. Firma byla založena roku 1998 jednoduchou manuální výrobou. Díky vysoké kvalitě výroby a dobrému managementu se firma rychle rozrostla a dostala dnešní podobu. Provozovna firmy nyní sídlí v nově vybudovaných prostorech v Blansku.

Hlavně se soustředíme na CNC obrábění (frézování i soustružení). Také nabízíme řezání materiálů na automatické pásové pile a máme možnosti montáží. Diky našemu zkušenému personálu nabizíme poradenství v oblasti výroby a montáží.

V roce 2018 jsme pracovali na zlepšení managementu kvality a ke konci roku úspěšně získali certifikaci ISO 9001.

Kontakty

Sídlo firmy

Lidická 1023/63c
Brno 602 00

Sídlo Provozovny

Ericha Roučky 2485/2
Blansko 678 01

Aktuálně čerpané projekty

 

Název projektu:KLEPÁČ Production, s.r.o. : Nová koncepce cyklistických nábojů s vyšší tuhostí SWIFT PRO
Reg. číslo:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009914
Program:OPPIK Inovace III. Výzva
Náplň:Společnost KLEPÁČ Production, s.r.o. se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou komponent pro elektroprůmysl a motorismus, kde především provádí velice přesné obrábění měkkých kovů a speciálních slitin. Tyto zkušenosti využila pro vlastí vývoj cyklistických komponent, konkrétně inovativního náboje cyklistického kola SWIFT PRO s jedinečnými technickými i užitnými vlastnostmi. Součásti projektu je i inovace procesu, týkající se obrábění vstupního materiálu v podobě polotovarů slitin ve tvaru náboje.
Termín realizace:4/2017 – 12/2019
eu-projekty

Aktuálně čerpané projekty

Název projektu:

ZAVEDENÍ STROJNÍHO VYBAVENÍ DLE KONCEPTU

PRUMYSL 4.0

Reg. číslo:

21/006/19210/564/120/000795

Program:

PRV – MAS Moravský kras z.s. ( Moravský kras jinak)

 

Hlavní cíl operace:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Náplň:

 

Společnost KLEPÁČ Production, s.r.o. se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou komponent pro elektroprůmysl a motorismus, kde především provádí velice přesné obrábění měkkých kovů a speciálních slitin.

 

Předmětem předkládaného projektu je pořízení strojního vybavení v podobě 3D Scaneru jenž umožní společnosti posupně implementovat do výroby prvky automatizace a digitalizace. Stávající potenciál výroby i know-how je na velice vysoké úrovni, nicméně rozměrovou přesnost vyráběných dílců není společnost schopna verifikovat a následně pak garantovat jednotlivým dodavatelům. Tímto společnost přichází o možnost ucházet se o velice náročné zakázky s vyšší přidanou hodnotou.  Moderní 3D Scaner umožní změřit komplexní dílce s požadovanou přesností a garantovat jednotlivým odběratelům schodu s výkresovou dokumentací.

 

Termín realizace:

6/2021 – 9/2022

logo_EU
logo_EU