Klepáč Production s.r.o.

cad for cama | Klepáč Production

Technical preparation of the production

Preparation of drawings, programs and technological procedures before entering the part into production.

Obráběné polotovary ořechů do cyklistických nábojů

Machining

We are a company that mainly deals with machining, with which we have extensive experience. We focus on machining smaller and medium-sized parts.

Frézovací centrum které je určené na obrábění menších dílců

CNC machining

We have several CNC machines on which we are able to ensure the production of various parts.

Soustruh s poháněnými nástroj, protivřetenem a Y osou pro širokou škálu obrábění.

CNC turning

We are able to ensure the production of precise turned and turn-milled parts.
The maximum diameter is 350 mm and the length is 1.5 m

Klasické obráběcí stroje jako frézka s digitálním odměřováním.

CNC milling

We are able to offer precise milling of parts. We also have equipment for multi-axis milling.
The maximum dimensions of the part are 750 x 500 x 500 mm.

3D měření Blansko - souřadnicový měřicí přístroj Demeet

3D measurement

We have a modern measuring room including 3D measurement machine with 400 x 400 x 300mm gauges.

About us

Company KLEPAC Production has a long experience in production and assembly. It has been established in 1998 and it has grown to it size in nowaday. The grow has been established bacause of high quality and reasonable prizes of production. In 2012 the company has moved to newly build factory in Blansko.

We are concentrating mainly on metal machining however sawing and assebly is also big part of production.

In year 2018 we have worked of increasing the management quality and by the end of the year qulified with ISO 9001.

Contacts

Headquarter

Lidická 1023/63c
Brno 602 00

Factory

Ericha Roučky 2485/2
Blansko 678 01

Current projects

 

Název projektu: KLEPÁČ Production, s.r.o. : Nová koncepce cyklistických nábojů s vyšší tuhostí SWIFT PRO
Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009914
Program: OPPIK Inovace III. Výzva
Náplň: Společnost KLEPÁČ Production, s.r.o. se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou komponent pro elektroprůmysl a motorismus, kde především provádí velice přesné obrábění měkkých kovů a speciálních slitin. Tyto zkušenosti využila pro vlastí vývoj cyklistických komponent, konkrétně inovativního náboje cyklistického kola SWIFT PRO s jedinečnými technickými i užitnými vlastnostmi. Součásti projektu je i inovace procesu, týkající se obrábění vstupního materiálu v podobě polotovarů slitin ve tvaru náboje.
Termín realizace: 4/2017 – 12/2019
eu-projekty

Current projects

Název projektu:

ZAVEDENÍ STROJNÍHO VYBAVENÍ DLE KONCEPTU

PRUMYSL 4.0

Reg. číslo:

21/006/19210/564/120/000795

Program:

PRV – MAS Moravský kras z.s. ( Moravský kras jinak)

 

Hlavní cíl operace:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Náplň:

 

Společnost KLEPÁČ Production, s.r.o. se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou komponent pro elektroprůmysl a motorismus, kde především provádí velice přesné obrábění měkkých kovů a speciálních slitin.

 

Předmětem předkládaného projektu je pořízení strojního vybavení v podobě 3D Scaneru jenž umožní společnosti posupně implementovat do výroby prvky automatizace a digitalizace. Stávající potenciál výroby i know-how je na velice vysoké úrovni, nicméně rozměrovou přesnost vyráběných dílců není společnost schopna verifikovat a následně pak garantovat jednotlivým dodavatelům. Tímto společnost přichází o možnost ucházet se o velice náročné zakázky s vyšší přidanou hodnotou.  Moderní 3D Scaner umožní změřit komplexní dílce s požadovanou přesností a garantovat jednotlivým odběratelům schodu s výkresovou dokumentací.

 

Termín realizace:

6/2021 – 9/2022

logo_EU
logo_EU