CNC obrábění Klepáč production

Služby Klepáč production

Pokud svěříte výrobu do našich rukou můžete si být jistí, že se o ni postará personál s mnoha zkušenostmi v oboru a budeme se snažit vyhovět vašim přáním jak jen to bude možné. Níže jsou popsané hlavní operace,které jsme schopni provést. Pokud si nebudete jisti jestli jsme schopni vyrobit vaši poptávku, tak nám napište. Pokusíme se vám odpovědět jak jen to bude možné, po případě i s cenovou nabídkou.

cad for cama | Klepáč Production

Technická připrava výroby

Příprava výkresů, programů a technologických postupů před zadáním dílce do výroby.

Obráběné polotovary ořechů do cyklistických nábojů

Obrábění

Jsme firma, která se zabývá hlavně obráběním se kterým máme bohaté zkušenosti. Soustředíme se na obrábění menších a středních dílců.

Frézovací centrum které je určené na obrábění menších dílců

CNC obrábění

Máme několik CNC strojů na kterých jsme schopni zajistit výrobu nejrůznějších dílců.

Soustruh s poháněnými nástroj, protivřetenem a Y osou pro širokou škálu obrábění.

CNC soustružení

jsme schopni zajistit výrobu přesných soustružených a soustružnicko-frézovaných dílců.
Maximální průměr je 350 mm a délka 1,5 m

Klasické obráběcí stroje jako frézka s digitálním odměřováním.

CNC frézování

Jsme schopni nabídnout přesné frézování dílců. Máme vybavení i pro víceosé frézování.
Maximální rozměry dílce jsou 750x500x500 mm.

3D měření Blansko - souřadnicový měřicí přístroj Demeet

3D měření

Disponujeme moderně vybavenou měřící místností včetně 3D měření s rozjezdy 400x400x300mm

CNC Soustružení a CNC Frézování

Nabízíme CNC soustružení a frézování na zakázku. Jsme schopni obrábět většinu materiálů. Hlavně se soustředíme na měkčí materiály jako je dural, mosaz a měď. Ale jsme schopni obrábět železo a další materiály. Pro menší série máme možnost i manuálního soustružení a frézování.

Řezání

Nabízíme řezání tyčovitých materiálů jako jsou plasty a kovy. Máme k dispozici automatickou pásovou pilu s podavačem a manuální pásovou pilu. Tohle nám umožňuje řezat malé i velké série.

Montáž

Díky našim novým prostorům můžeme i zařídit a zorganizovat montáž. Jsme schopni zkonstruovat automat nebo zprostředkovat manuální montáž. Záleží na přání zákazníka a na požadovaném objemu výroby.

Dlouhodobě vyrábíme dílce na kola pro firmy: kpreadytoroll a cabtech

Nejčastější otázky o CNC a NC

Co je to CNC obrábění

CNC obrábění je nejčastější výrobní proces kvůli své produktivitě, přesnosti a všestrannosti kterou nabízí. Je to výrobní proces, při kterém se odebírá materiál pomocí nástrojů narozdíl od různých aditivních výrobních procesů. Obrábění se dělí na několik procesů jako je soustružení, frézování, vrtání, stružení atd. Většina CNC strojů jsou soustruhy, kde se otáčí obrobek a nástroj je stacionární. A frézky, kde obrobek je stacionární a nástroj se pohybuje. Obrábět je možné většinu materiálů a většina moderních obráběcích strojů už používá CNC technologii (Computer numerical control), kde počítač kontroluje veškerý pohyb soustruhu či frézky.

Co je to CNC program?

Je to program s informací pro stroj, jakou rychlostí, jakými otáčkami a jakým směrem se má pohybovat. Tento program je jedinečný pro každý výrobek a je to návod pro stroj, jak postupovat při výrobě dílce. CNC program se musí napsat vždy při prvotní výrobě. Ale když se výroba opakuje tak se dá požívat stále dokola. Většinou se ale program vylepšuje pro zvýšení kvality či efektivity při každé opakující se výrobě.

Jaký je rozdíl mezi NC a CNC obráběním?

Rozdíl je mezi vstupem dat který stroj čte pro výrobu. U CNC kontroluje stroj počítač a u NC se většinou používá děrný štítek, který stroj čte a podle toho se pohybuje a dělá potřebné funkce. Jak je už z popisu jasné NC technologie už jsou většinou zastaralé a plně se nahrazují CNC obráběním.

Jak funguje CNC?

CNC stroj má monitor, kde je možné psát program či manuálně ovládat stroj. Veškeré pohyby stroje se dělají pomocí motorů, na rozdíl od klasických obráběcích strojů, kde se pohybovalo strojem manuálně. Hlavní výhodou CNC stroje je jeho automatizace, kdy dokáže opakovaně vyrábět dílce bez zásahu člověka.

Co dělá obsluha strojů?

CNC stroje jsou schopné pracovat bez většího zásahu člověka, ale stále je nutná obsluha stroje, která musí napsat CNC program, nainstalovat do stroje potřebné nástroje, nastavit stroj a poté překontrolovat výrobní proces. V průběhu výroby obsluha musí kontrolovat dílce, které stroj vyrábí. Doplňovat materiál a dbát na údržbu stroje.

Co dělá programátor CNC strojů?

Programátor se zaměřuje na psaní CNC programů, podle kterých stroj vyrábí. Jedná se o přípravu výroby. Na rozdíl od obsluhy programátor většinou neřeší seřízení stroje a odladění nové výroby. Pro programování se v dnešní době často používá CAD/CAM softwary, které jsou schopné vypsat dráhy nástrojů i u komplexních 3D tvarů. Také jsou schopné ovládat pohyb několika os naráz. Tyto složité operace už není možné programovat manuálně.

Jak se naučit na CNC stroji?

Obsluha CNC stroje je učební obor na většině průmyslových škol. Ale spoustu lidí se naučilo na CNC strojích i s jiným učebním oborem. Většina firem umožňuje zaškolení práce na CNC strojích.

Co je G kód

Je to nejčastěji používaná programovací jazyk pro CNC stroje. G je zkratka pro geometrii. Existuje několik variant G kódu, které se od sebe liší více nebo méně. Dá se říct, že to jsou instrukce pro stroj kam se má pohybovat, jakou rychlostí a jakou trasou. Ale může zde být naprogramováno daleko více funkcí, které záleží na stroji a obsluze. Jako zapínání chlazení, otevírání dveří CNC atd.

Co je CNC frézka

Je to stroj který se používá na obrábění. Na stole je upnutý stacionární obrobek a rotující nástroj obrábí nebo odebírá materiál dle potřeby. U CNC frézky jsou posuvy a umístění nástroje kontrolovány počítačem a pohyb nástroje je pomocí motorů. Na rozdíl u klasické frézky posuv a umístění řídí obsluha manuálně.

Co je to konvenční soustruh

Soustruh je stroj u kterého je upnutý obrobek, který se točí. Nástroj je upnutý stacionárně a odebírá materiál na rotujícím obrobku. Konvenční znamená, že se jedná o soustruh, který se ovládá manuálně. Není zde počítač a pohony, které by kontrolovaly soustruh jako u CNC stroje.